Algoritmica grafurilor

Cursul se desfasoara in fiecare luni, intre orele 10-12, in Amfiteatrul Pompeiu ( etaj 2 ). Pentru mai multe informatii consultati orarul.

Suportul de curs al domnului conf. dr. Dragos-Radu Popescu este "Combinatorica si teoria grafurilor", editat de Biblioteca Societatii de Stiinte Matematice din Romania.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License