Evaluarea Performantelor Sistemelor Informatice

QUICK INFO: CU 2h / SE 1h / LAB 0h / EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

PROGRAMA ANALITICA

  • Metode de analiza a performantelor sistemelor informatice.
  • Modele de fiabilitatea programelor bazate pe procese Markov.
  • Modele de fiabilitatea programelor bazate pe procese Poisson neomogene.
  • Modele bayesiene de fiabilitatea programelor.
  • Modele de fiabilitatea programelor formate din mai multe componente.
  • Analiza componentelor retelelor de calculatoare.
  • Modele analitice si modele de simulare a reletelor de calculatoare.

LINKURI

Cursul are un grup pentru mesaje și fișiere, EPSI12 pe Yahoo, ar fi frumos dacă s-ar și înscrie cineva dintre noi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License