Lingvistica Matematica Si Lingvistica Computationala

QUICK INFO: CU 2h / LAB 1h / 7.5 CREDITE

ANUNȚ: Cursul de miercuri, 27 martie, nu se ține.

PROGRAMA ANALITICA

În linii mari:

  • lingvistică cantitativă: statistici legate de distribuția silabelor
  • silabificare: modele formale
  • măsuri ale gradului de înrudire între limbi
  • authorship
  • traducere din româna veche în româna modernă

În principiu, lucrurile acoperite în curs sunt diversele interese de cercetare ale profului.

METODA DE EVALUARE

Un referat, care poate fi teoretic sau un proiect la care s-a scris niște cod și s-au tras niște concluzii, preferabil finalizat cu un articol care să ajungă la o conferință de lingvistică.
Va exista (cât de curând) și o listă de subiecte mai simple pentru cei care nu vor să ajungă la conferințe de lingvistică dar vor să ia o notă. Descrierile unor astfel de proiecte, la secțiunea "Files".

BIBLIOGRAFIE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License