Managementul Proiectelor Software

QUICK INFO: CU 2h / SE 0h / LAB 1h / PROIECT / 7.5 CREDITE

PROGRAMA ANALITICA

  • Metodologii de dezvoltarea a proiectelor software – Agile, XP, Scrum, CMMI. Punem accentual pe valoarea adusa beneficiarului (value-up). De câte procese avem nevoie. Prezentarea metodologiilor MSF for Agile Software Development si MSF for CMMI Process Improvement.
  • Modelul de formare al echipei – Prezentarea modelului de echipa propus de MSF, descrierea rolurilor si a responsabilitatilor fiecaruia: Program Management, Architecture, Development, Test, Release/Operations, User Experience, Product Management. Cele mai bune practici pentru organizarea echipelor de dezvoltare software.
  • Analiza cerintelor – Colectarea si prioritizarea cerintelor preliminare. Exciters, Satisfiers si Dissatisfiers. Designul arhitecturii solutiei. Functionalitati si Qualities of Service
  • Descriere Team System – Descrierea arhitecturii Visual Studio Team System si a componentelor si versiunilor individuale.
  • Project Management Role - Descrierea rolului de Project Manager. Atributii: Organizarea echipei, initierea proiectului, managementul proiectului. Demonstratii cu Visual Studio Team System.
  • Design Arhitectura – Descrierea rolului de Arhitect al solutiei. Arhitect de infrastructura versus arhitect de aplicatii. DSI, SDM si DSL. Distributed Systems Designer: Logical Datacenter Designer, Application Designer, System Designer, Deployment Designer. Demonstratii cu Visual Studio Team System.
  • Dezvoltare si testare- Descrierea rolului de Dezvoltator. Utilizare Class Designer. Version Control. Test Driven Development. Team Foundation Build. Demonstratii cu Visual Studio Team System.
  • Design Baze de Date – Descrierea rolului de Database Professional. Designul bazelor de date folosind Visual Studio Team Edition for Database Professionals. Demonstratii cu Visual Studio Team System.
  • Team Foundation Server – Descrierea componentelor si serviciilor din cadrul Team Foundation Server: Services (Core), Version Control, MSBuild, Data Warehouse, Reporting Services, Work Item Tracking.
  • Extindere Team System – cum putem implementa propria metodologie în VSTS prin modificarea template-urilor existente. Alte metodologii disponibile: Scrum de la Conchango si Essential Unified Process (EssUP).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License