Modelarea Sintactica A Sistemelor Biologice

QUICK INFO: CU 3h / SE 0h / LAB 0h / EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

Observatie: NU se fac cursurile de pe 30 aprilie, 7 si 14 mai, urmand a fi recuperate la o data anuntata ulterior.

Recuperari cursuri: sambata 24 si 31 martie, 21 aprilie, ora 11-15, sala 220.

METODA DE EVALUARE

1. Nota finala a examenului se calculeaza ca medie aritmetica a notei din proba scrisa si prezentare.
2. Proba scrisa va consta din tratarea unui subiect ales de profesor dintr-o lista de 6 subiecte alese de student. Durata probei scrise este de 2 ore.
3. In cazul in care studentul doreste, poate primi inca un subiect din lista prezentata, ambele subiecte urmand a fi tratate in acelasi timp (2 ore). Cel de-al doilea subiect inlocuieste prezentarea.

Obs:
- Cineva care prezinta o tema NU va pune acea tema in cadrul listei lui pentru examen.
- Temele nu sunt obligatorii, prezinta doar cine doreste.

Carte pt studiu amanuntit (NU e necesara pt proiecte)
vezi la fisiere: Alberts_carte_cell.rar (83.9Mb)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License