Procesarea Limbajului Natural Si Tehnologia Limbajului

QUICK INFO: CU 2h / SE 0h / LAB 1h / EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

ATENȚIE: Cursul se ține, începând cu săptămâna 8, și în locul cursului de Tehnici de Optimizare Combinatorială în regim CU 4h / LAB 2h pe săptămână.

Orele propriu-zise sunt: pentru curs, miercuri 15-17 și joi, 16-18, la sala 220, iar pentru laborator, marți 14-16 la sala 322, miercuri 13-15 și 17-19 la sala 309. Laboratoarele se fac în fiecare săptămână.

PROGRAMA ANALITICA

 • Privire de ansamblu asupra subdomeniului procesarii limbajului natural. Obiect de studiu si aplicatii.
 • Gramatici.
 • Analiza sintactica bazata pe constituenti. Algoritmi de parsing.
 • Caracteristici si gramatici augmentate. Gramatici de unificare.
 • Elemente de semantica computationala.
 • Aplicatii ale retelelor semantice (in dezambiguizarea automata a sensului cuvintelor, in regasirea si extragerea informatiei).

METODA DE EVALUARE

 • 1/3 teme de laborator. Se dau săptămânal (cred), dar nu trebuie rezolvate neapărat în termen de o săptămână. Totuși e bine să fie prezentate după maxim 2-3 săptămâni, ca să nu ne aglomerăm.
 • 2/3 examen scris

BIBLIOGRAFIE

 • Florentina Hristea - Introducere în procesarea limbajului natural. Editura Universității din București, 2010 (335 pagini).
 • Lectii de Prolog - e o arhivă self-extracting cu mai multe documente
 • Ivan Bratko - Prolog Programming for Artificial Intelligence. Addison Wesley, 2010. (pentru aprofundare)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License