Programare Paralela Si Concurenta

QUICK INFO: CU 2h / SE 1h / LAB 0h / EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

PROGRAMA ANALITICA

  • Retele de calculatoare
  • Tehnici de paralelizare prin partitionare recursiva
  • Tehnici de paralelizare prin partitionare recursiva (divide-et-impera)
  • Procese sincrone. Procese serializate (cu "pipeline")
  • Sisteme distribuite
  • Detectia terminarii in sisteme distribuite
  • Sisteme cu "shared memory". Programare cu thread-uri.
  • Aplicatii la sortare. Aplicatii la calcul numeric
  • Aplicatii la procesare de imagini. Aplicatii la cautare si optimizare.

BIBLIOGRAFIE

Examen

50% examenul propriu-zis - open book [25%teorie, 25%probleme]
30% proiect - 1-3 pers, folosind MPI, OpenMP, Cilk, CUDA [cu penalizare Java, PThreads]
15% referat - articole programare paralela si multicore
10% seminar - 4%prezenta, 6% prezentari
0-45% - cercetare

Note:
5-6 - familiarizat cu limbaj,progr MPI corect
7-8 - program examen, proiect + referat consistent
9-10 - excelenta, eventual cercetare
Min 40% din examen (20pcte), 40% din proiect(12 pcte)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License