Securitatea Bazelor De Date

QUICK INFO: CU 2h / LAB 1h / 7,5 CREDITE

PROGRAMA ANALITICA

METODA DE EVALUARE

Examen scris, nota e media intre:
- nota pe subiecte de curs
- nota pe subiecte de laborator

Cine doreste, pentru puncte bonus:
- putem sustine un referat (trebuie aleasa tema pana la sfarsitul lui noiembrie), acesta poate fi facut individual sau in echipe de maxim 4 persoane, iar punctele obtinute pe el se adauga la nota de la examen pe partea de curs
- putem rezolva temele primite la laborator, iar punctele obtinute se adauga la nota de la examen pe partea de laborator (de ex. daca la exam-lab s-a obtinut nota 4, dar s-au facut teme valorand 6 pct, atunci nota la examen pt partea de lab va fi 10)

BIBLIOGRAFIE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License