Semantica Limbajelor De Programare

QUICK INFO: CU 2h / SE 1h EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

PROGRAMA ANALITICA

  • Semantica algebrei initiale (recapitulare)
  • Semantica unui limbaj simplu de programare (atribuire, secventiere, if, while)
  • Teorema de punct fix a lui S.C.Kleene.
  • Semantica instructiunii while exprimata cu ajutorul operatorului de punct fix
  • Determinism versus nedeterminism
  • Corectitudine programelor in sensul lui Hoare. Cea mai slaba preconditie si cea mai tare postconditie
  • Categorii si functori (recapitulare)
  • Generalizarea teoremei de punct fix a lui S.C. Kleene
  • Tipuri recursive de date

BIBLIOGRAFIE

1. ARBIB, M., MANES E. G., Algebraic Approaches to Program Semantics, Prentice Hall, 1987
2. de BAKKER J., Mathematical Theory of Program Correctness, Prentice Hall, International Series in Computer Science, 1980
3. BARANGA A, Capitole Speciale de Algebra Utilizate in Informatica Teoretica, Editura Universitatii Bucuresti 2003
4. STOY J.E, Denotational Semantics: The Scott-Strachey Approach to Programming Language Theory , MIT Press Series in Computer Science 1977
5. TENNENT R.D., The Denotational Semantics of Programming Languages, Comm. ACM 19(8): 437-453 (1976) 1973

EVALUARE

Examenul scris:
-4 definitii (asigura nota 5);
-2 probleme (una dintre probleme va fi mai usoara si se va face la seminar).

Daca nota la examen este mai mica de 8 atunci studentul intra in examenul oral
Examenul oral:
-2 subiecte de demonstrat;
-incepe de la nota 4.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License