Tehnici De Compilare


Pentru a putea avea acces la sectiunea "Files" (dreapta jos) trebuie sa ai cont pe wikidot, sa fii membru al site-ului (vezi formularul de pe prima pagina) si sa fii logat.

Bibliografia recomandata de doamna lect. dr. Gianina Georgescu este:

 • Grigoras, Gheorghe, Construcţia Compilatoarelor: Algoritmi fundamentali, Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, 2005
 • Grigoras, Gheorghe, Limbaje formale si tehnici de compilare, Univ. Iasi, 1986.
 • Grigoras, Gheorghe, Programarea calculatoarelor. Fundamente, Spiru Haret 1999.
 • Andrei St., Grigoras Gh. : Tehnici de compilare. Lucrari de laborator. Editura Universitatii „Al.I.Cuza”, Iasi, 1995
 • Aaby Anthony, Compiler Construction using Flex and Bison, Walla Walla College, 2003, http://moonbase.wwc.edu/~aabyan/Linux/compiler/index.html
 • Appel, A., Modern Compiler Implementation in C, Cambridge University Press, 1997.
 • Aho, A.V., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison-Wesley Publishing Company, U.S.A., 1986

Laboratorul reprezinta 50% din nota finala si se va consta din proiecte rezolvate individual sau in grup.
Examenul final (50% din nota finala) va fi cu toate materialele pe masa. Iar nota finala va fi obtinuta dupa cum urmeaza:

 • Activitatea la laborator(LA) - Geanina Georgescu: fiecare proiect va fi notat cu note de la 1 la 10. Media constitue punctajul la laborator.Temele pot fi prezentate în restante (pentru a ajunge la nota 5) in cazul în care la laborator s-au acumulat minim 7 prezente si minim 15 puncte din teme pe parcursul semestrului.
 • Activitatea la laborator(LA) - Dumitru Dragulici: 2 teme, un analizor lexical si o tema la alegere dintr-o lista disponibila aici; acestea pot fi prezentate pana la sfarsitul semestrului (in conditii similare celor de la Sisteme de Operare).
 • Activitatea de seminar poate va fi valorificata prin bonificatii la nota finala (PF).
 • Examen final (FE):examenul final va cuprinde intrebari din materia predata la curs si va fi notat cu note de la 1 la 10
 • Punctajul final (PF) = 50% LA+50% FE
 • Criterii de promovare: LA >=5, FE >=5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License