Tehnici De Optimizare Combinatoriala

QUICK INFO: CU 2h / SE 1h EXAMEN SCRIS / 7.5 CREDITE

ATENȚIE: Cursul s-a încheiat. Lista de subiecte de la d. prof. D. R. Popescu este aici.

PROGRAMA ANALITICA

 • Reprezentarea retelelor, drumuri, cicluri si arbori partiali în grafuri. Probleme de fluxuri.
 • Reprezentarea si analiza algoritmilor.
 • Drumuri minime: algoritmi pentru definirea etichetelor, arborele drumurilor minime, distante minime în retele aciclice, algoritmul lui Dijkstra si implementarea lui Dial.
 • Drumuri minime: algoritmi pentru corectarea etichetelor. Conditii de optimalitate, algoritmul generic de corectare a etichetelor, detectarea ircuitelor negative, algoritmul lui Floyd.
 • Fluxuri maxime: Fluxuri si taieturi, algoritmul de etichetare, teorema flux maxim - taietura minima, fluxuri cu margini inferioare.
 • Implicatii combinatoriale ale fluxurilor în retele: teorema lui Konig privind cuplajele maxime în grafurile bipartite, teoremele lui Menger privind conexitatea grafurilor.
 • Fluxuri maxime: algoritmi polinomiali. Algoritmul de crestere a fluxului pe drumurile cele mai scurte, etichete de distante si retele stratificate, algoritmul preflow-push generic.
 • Algoritmi de flux de cost maxim. Conditii de optimalitate, dualitate, algoritmul drumurilor minime succesive, algoritmul primal-dual, algoritmul out-of-kilter.
 • Aplicatii la scalarea datelor, managementul proiectelor, fluxuri dinamice, probleme de rutare pe arce, planificarea productiei.
 • Arbori partiali de cost minim: conditii de optimalitate, algoritmii lui Kruskal si Prim.
 • Introducere în teoria matroizilor: sisteme de axiome, exemple de matroizi, matroizi si grafuri, teoria transversalelor si matroizi, arbori partiali de cost minim si matroizi. Caracterizarea algoritmica a matroizilor.

BIBLIOGRAFIE

 • Network Flows: Theory, Algorithms and Applications - Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin [see Files]

EVALUARE

Nu se va tine cont de seminar, doar ca la examen veti avea subiecte asemanatoare cu cele tratate la seminar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License